Vítejte na Fakultě strojního inženýrství!

Jste na jedné z fakult Vysokého učení technického v Brně ve vysokoškolském areálu Pod Palackého vrchem. V areálu jsou také koleje, menzy, sportovní areálČeský technologický park.

Na odborných pracovištích a v laboratořích fakulty pracují špičkoví odborníci v moderních i tradičních disciplinách strojního inženýrství, v oborech aplikovaných přírodních a technických věd a také v aplikovaných uměleckých disciplinách. Na fakultě proto najdou místo pro svůj odborný růst studenti a studentky s velmi různorodými zájmy, které spojuje snaha a chuť poznat nové věci, nespokojit se s polovičatostí a podílet se na atmosféře společného tvůrčího úsilí. Fakulta spolupracuje ve výzkumu, vývoji i na přípravě výuky s předními průmyslovými podnikyzahraničními univerzitami, na nichž mohou dobří studenti absolvovat část svého studia a absolventi najít uplatnění.

Základní obory studia

Na fakultě můžete získat magisterské vzdělání a titul inženýr ve 21 základních oborech. Při studiu každého z oborů se můžete dále odborně profilovat výběrem volitelných předmětů studia a tématu diplomové práce. Bakalářského titulu lze dosáhnout v 11 základních oborech.

Ke studiu na fakultě se mohou přihlásit:
SPORT    KOLEJE    VUT V Brně
Design: Haltof V., Kozubík R.  Realization: Kozubík R.    (c) 2009 FSI, VUT v Brně