Bakalářské studijní programy a obory

Jsou určeny pro absolventy středních škol s maturitou. Na FSI mají standardní dobu studia 3 roky, absolventům je přiznán titul bakalář (Bc.).

Absolventi bakalářského studia najdou uplatnění například v technických funkcích ve vývojových a konstrukčně technologických ústavech nebo kancelářích, ve výrobních podnicích, ve službách a obchodu. Dobří absolventi na FSI obvykle pokračují ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu a dosahují titulu inženýr. Vynikající absolventi bakalářského studia mohou dále studovat na Fakultě podnikatelské VUT v Brně a získat během dvou a půl roku inženýrskou kvalifikaci v oblasti řízení a managementu.

Každý studijní program se dělí na obory studia, které jsou vyjmenovány níže.

Bakalářský studijní program „Strojírenství“

Studijní program se člení na následujících 6 studijních oborů:

Uvedené profesní obory jsou zaměřeny více prakticky a jsou určeny převážně pro ty uchazeče, kteří chtějí po jejich absolvování nastoupit do zaměstnání.

První ročník těchto 5 oborů je společný. Definitivní výběr příslušného profesního oboru z výše uvedených provádí student až v průběhu letního semestru tohoto ročníku. V přihlášce je proto těchto 5 profesních oborů formálně shrnuto pod společným označením jako obor Strojírenství.

Absolvent profesního oboru bakalářského studia může obvykle bez přijímací zkoušky dále pokračovat ve studiu a získat titul inženýr v příbuzném oboru dvouletého navazujícího magisterského studijního programu.

V kombinované formě studia lze studovat následující obory: Aplikovaná informatika a řízení, Stavba strojů a zařízení, Strojírenská technologie.

Bakalářský studijní program „Aplikované vědy v inženýrství“

Studijní program se člení na následujících 5 oborů:


SPORT    KOLEJE    VUT V Brně
Design: Haltof V., Kozubík R.  Realization: Kozubík R.    (c) 2009 FSI, VUT v Brně